Atvira universiteto pokyčių strategija ir projektai darbe,

apžvalga boso kapitalo

Vadovybė periodiškai pateikia informaciją apie ŠU veiklos rezultatus, vykdomus projektus ir kitus aktualius klausimus 2. Vadovybė operatyviai teikia grįžtamąjį ryšį man aktualiais klausimais 3. Vadovybė imasi pakankamų priemonių nuolatiniam veiklos valdymo tobulinimui 4.

Darbuotojai yra ugdomi išlaikyti lojalumą universitetui 5.

alfa pasirinkimo sandorių apžvalga

Darbuotojai yra motyvuojami siekti bendro tikslo 6. Mano pareigos yra aiškiai apibrėžtos ir dokumentuotos 7.

kaip veikia vadovų akcijų pasirinkimo sandoriai

Dažnai gaunu papildomu užduočių, nesusijusių su tiesioginėmis pareigomis 8. Mano darbo pobūdis atitinka mano gebėjimus ir kvalifikaciją 9. Pagal savo kompetenciją galėčiau vykdyti sudėtingesnes užduotis Darbo laiko man pakanka pareigoms atlikti Mano išdirbamas darbo laikas yra adekvatus gaunamam darbo užmokesčiui Esu patenkintas -a esama užduočių teikimo bei atsiskaitymo už jas sistema Esu atsakingas darbuotojas, prisiimantis pilną atsakomybę už man pateiktas užduotis Už man pateiktas užduotis atsiskaitau nustatytu laiku Užduočių atlikimo kontrolė galėtų būti griežtesnė Veiklos dokumentų pildymo, valdymo tvarka yra aiški Esu suinteresuotas -a kelti kvalifikaciją nes tobulėti reikia nuolat Turiu kelti kvalifikaciją, nes tai būtina norint išlikti mano pareigose Nuolatinis kvalifikacijos kėlimas yra būtina sąlyga dirbant ŠU ŠU administracijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimui skiriami reikalingi finansiniai ištekliai Mano darbo funkcijoms vykdyti esu aprūpintas -a pakankamomis darbo priemonėmis, patalpomis ir t.

cyou akcijų pasirinkimo sandoriai

Dirbdamas -a savo darbą jaučiuosi saugiai, nes esu informuotas -a apie kenksmingus veiksnius, galimus pavojus darbe Dirbdamas -a savo darbą nesusiduriu su psichologiniu ar kitokiu smurtu Mano darbe mikroklimatas yra geras Mano kolegos geranoriškai bendradarbiauja vykdant užduotis Teigiamai vertinu ŠU vadovybės komunikavimo su darbuotojais formą, įvertinant operatyvumą, aiškumą, periodiškumą bei taikomas priemones Esu patenkintas -a esamomis komunikavimo tarp administracijos darbuotojų priemonėmis Mano darbe pasitaiko problemų dėl vidinės komunikacijos trūkumo Manau reikia daugiau dėmesio skirti veikloje pasitaikančių problemų sprendimui Esu patenkintas -a ŠU sudaromomis galimybėmis siekti paaukštinimo Esu patenkintas -a esama motyvavimo, kūrybiškumo skatinimo sistema, tai skatina mane labiau atsidėti darbui ir siekti vis geresnių rezultatų Kaip vertinate Šiaulių Universiteto partnerystę ir išteklius?

Galbūt jus domina