Es biologinės įvairovės strategijos veiksmas 5, ES Biologinės įvairovės strategija iki 2030 m.

es biologinės įvairovės strategijos veiksmas 5

Europos Komisijos darbo programoje numatoma pereiti nuo strategijos prie visų šešių politinių prioritetų įgyvendinimo: Europos žaliasis kursas.

es biologinės įvairovės strategijos veiksmas 5

Siekdama, kad iki  m. Europa neutralizuotų poveikį klimatui, Europos Komisija pateiks Pasirengimo įgyvendinti 55 proc. Pasienio anglies dioksido mokesčio mechanizmas padės sumažinti anglies dioksido nutekėjimo riziką ir, skatinant ES partnerius didinti savo užmojus klimato srityje, užtikrinti vienodas sąlygas.

 1. NVO parengė siūlymus, kaip išsaugoti švarią ir gyvybingą Baltijos jūrą Švari ir gyvybinga Baltijos jūra — to siekia visos Baltijos jūros pakrantės šalys, kurių delegacijų vadovai dalyvauja šiandien prasidedančiame ajame Baltijos jūros aplinkos apsaugos komisijos HELCOM susitikime.
 2. Atsisiųsti pilną teorinę medžiagą PDF Ekosisteminės paslaugos yra pripažįstamos kaip svarbus aspektas politikos formavime ir sprendimų priėmime.
 3. Priimta Europos Komisijos m. darbo programa - Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija

Prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusi Europa Europos Komisija pateiks veiksmų planą, kuriame bus aiškiai apibrėžti  m. Daugiausia dėmesio bus skiriama teisei į privatumą ir junglumui, žodžio laisvei, laisvam duomenų judėjimui ir kibernetiniam saugumui.

es biologinės įvairovės strategijos veiksmas 5

Europos Komisija priims teisės aktų srityse, susijusiose su sauga, atsakomybe, pagrindinėmis teisėmis ir dirbtinio intelekto duomenų aspektais. Vadovaudamasi tuo pačiu principu, ji pasiūlys Europos elektroninę atpažinties priemonę.

es biologinės įvairovės strategijos veiksmas 5

Iniciatyvos taip pat apims naujosios Europos pramonės strategijos atnaujinimą siekiant atsižvelgti į koronaviruso poveikį, taip pat pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo siekiama pagerinti platformų darbuotojų darbo sąlygas. Žmonėms tarnaujanti ekonomika Europos Komisija pateiks Europos socialinių teisių ramsčio visapusiško įgyvendinimo veiksmų planą ir taip užtikrins, kad atsigaunant Europai niekas nebūtų paliktas nuošalyje.

es biologinės įvairovės strategijos veiksmas 5

Be to, Europos Komisija pasiūlys naują Europos vaiko garantijų sistemą, užtikrinančią galimybes visiems vaikams naudotis pagrindinėmis, pavyzdžiui, sveikatos priežiūros ir švietimo, paslaugomis. Siekdama paremti mūsų ekonomiką ir sustiprinti ekonominę ir pinigų sąjungą, Europos Komisija peržiūrės ES bankų įsipareigojimų nevykdymo problemų sprendimo sistemą, imsis priemonių tarpvalstybinėms investicijoms ES skatinti ir intensyviau kovos su pinigų plovimu.

es biologinės įvairovės strategijos veiksmas 5

Pasaulyje stipresnė Europa Europos Komisija užtikrins, kad Europa atliktų gyvybiškai svarbų vaidmenį šiame nestabiliame pasaulyje, be kita ko, rodydama pavyzdį pasauliniu mastu, kad visiems būtų garantuota saugi ir prieinama vakcina. Europos pateiks bendrą komunikatą dėl ES įnašo į taisyklėmis grindžiamą daugiašališkumą stiprinimo, atnaujintą partnerystę su mūsų pietinėmis kaimyninėmis šalimis ir komunikatą dėl Arkties.

5. Ekosisteminių paslaugų koncepcija politikoje ir kraštotvarkoje

Taip pat bus pateiktas naujas strateginis požiūris, siekiant remti buvusių kovotojų nusiginklavimą, demobilizaciją ir reintegraciją. Komunikate dėl ES humanitarinės pagalbos bus nagrinėjami nauji bendradarbiavimo su mūsų partneriais ir kitais paramos teikėjais būdai.

State of Surveillance: Police, Privacy and Technology

Europinės gyvensenos propagavimas Atsižvelgdama į COVID, Europos Komisija pasiūlys sukurti stipresnę Europos sveikatos sąjungą, visų pirma stiprinant esamų agentūrų vaidmenį ir įsteigiant naują pažangiųjų biomedicininių mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros agentūrą.

Siekiant išsaugoti ir pagerinti Šengeno erdvės veikimą, bus es biologinės įvairovės strategijos veiksmas 5 strategija dėl Šengeno ateities. Naujasis migracijos ir prieglobsčio paktas bus papildytas keliomis siūlomomis teisėtos migracijos priemonėmis, įskaitant talentų ir įgūdžių dokumentų rinkinį.

EP ragina imtis skubių veiksmų išsaugoti biologinę įvairovę Penktadienį didele balsų dauguma priimtoje rezoliucijoje Europos Parlamentas ragina skirti didesnį dėmesį ekosistemų atkūrimui ir išsaugojimui.

Kiti elementai apima kovos su neteisėtu migrantų gabenimu veiksmų planą, taip pat tvarią savanoriško grįžimo ir reintegracijos strategiją. Europos Komisija toliau stiprins saugumo sąjungą, kovodama su terorizmu, organizuotu nusikalstamumu ir hibridinėmis grėsmėmis. Be to, ji pateiks išsamią kovos su antisemitizmu strategiją.

es biologinės įvairovės strategijos veiksmas 5

Naujas postūmis Europos demokratijai Europos Komisija pateiks naujų strategijų dėl vaiko ir neįgaliųjų teisių, taip pat pasiūlymą dėl kovos su smurtu dėl lyties. Be to, ji pasiūlys į euronusikaltimų sąrašą įtraukti visų formų neapykantos nusikaltimus ir neapykantą kurstančias kalbas.

 • Specialioji Europos Audito rūmų ataskaita: Biologinė įvairovė žemės ūkio paskirties žemėje.
 • Kinijos pasaulio prekybos sistema
 • Geriausia akcijų pasirinkimo programa
 • EP ragina imtis skubių veiksmų išsaugoti biologinę įvairovę - overclock.lt
 • Europos Komisija priėmė darbo programą – Teisė profesionaliai
 • Pro 1, Šiandien Komisija priėmė savo   m.
 • ES Biologinės įvairovės strategija iki m. | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
 • Gfi fx parinktys

Europos Komisija pasiūlys aiškesnes Europos politinių partijų finansavimo taisykles ir imsis veiksmų, kad apsaugotų žurnalistus ir pilietinę visuomenę nuo piktnaudžiavimo bylinėjimusi. Ilgalaikėje kaimo vietovių vizijoje bus pasiūlyta veiksmų, kaip išnaudoti visą šių regionų potencialą.

Dabar Europos Komisija pradės diskusijas su Parlamentu ir Taryba, kad būtų sudarytas bendrų prioritetų, dėl kurių teisėkūros institucijos susitaria imtis skubių veiksmų, sąrašas.

Galbūt jus domina